Image

CZ21SX00017

LÉČBA OBEZITY

ROZŠÍŘENÍ INDIKACE

Již pro dospívající pacienty od 12 let.

 

Způsob hrazení: přípravek není hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění.